2060 – Special issue on Collaborative Forest Management

सम्पादकीय 

न्यौपाने, हरिराज. २०६०. संक्षेपमा ‘वनको साझेदारी व्यवस्थापन दिग्दर्शन २०६०. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

के.सी., हिम्मत सिंह. २०६०. साझेदारी प्रक्रियामा तराई क्षेत्रको वन सम्पदा. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल 

खनाल, दिलराज. २०६०. तराईमा साझेदारी वन व्यवस्थापन प्रणालीः यथार्थ विकल्प कि मित्थ्या प्रलाप. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

न्यौपाने, विजयराज. २०६०. वन सम्बन्धी कविता. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

श्रेष्ठ, कुमुद. २०६०. साझेदारी वन व्यवस्थापनको आवश्यकता र यसको कार्य प्रणालीमा वादविवाद किन . हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल 

न्यौपाने, हरिराज. २०६०. तराई क्षेत्रमा सामुदायिक वनभन्दा फरक वन व्यवस्थापन प्रणाली किन आवश्यक छ – सरकारी दृष्टिकोणमाथि एक टिप्पणी. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

पोखरेल, भरत कुमार. २०६०. गरिवमुखी भएर साझेदारी वनलाई हेर्दा देखेका कुरा. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

भट्टराई, भोला. २०६०. तराईको वन व्यवस्थापन पद्धति सामुदायिक कि साझेदारी. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौडेल, धुर्ब. २०६०. वनको साझेदारी व्यवस्थापन प्रणालीले ल्याएको विवाद. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

भण्डारी, कमल. २०६०. दक्षिण टाढाका उपभोक्ताहरुद्वारा उत्तरका वन व्यवस्थापनः सप्तरी जिल्लाको एक अनुभव. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

पाण्डे, ठाकुरप्रसाद. २०६०. जीविकोपार्जनको लागि वन कार्यक्रम र साझेदारी वन व्यवस्थापन. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

घिमिरे, सोमत. २०६०. सरकारी निर्णय परिपत्रको चेपटामा तराईको वन. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

काफ्ले, बासु. २०६०. वनको पुकार. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

ओझा, हेमन्त. २०६०. सामुदायिक वन र राजस्वको सवाल. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष १ अंक ३. फरेष्टएक्सन नेपाल

जिज्ञासा र सुझाव