2061 – Issue on bio-diversity fortification, citizen rights and gender issues on bio-diversity protection and issues and challenges on bio-diversity management

सम्पादकीय

खनाल, दिलराज. २०६१. जैविक विविधतामा जनअधिकारको सवाल. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

पोखरेल, भरत कुमार. २०६१. जैविका विविधता दिवसको नारा र गरिबमुखी जैविक विविधता संरक्षण अभियानको खाँचो. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

घिमिरे, सोमत. २०६१. मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनः केही विसङ्गतिहरु. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

क्षेत्री, विर्ख. २०६१. जैविक विविधता संरक्षणमा घुसेरी सामुदायिक वनको भूमिका. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

काफ्ले, वासु. २०६१. वनको सेवा. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भण्डारी, कमल. २०६१. गैडाको अवैध चोरी सिकार रोकथाममा जनसहभागिताको खाँचो. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

रेग्मी, राधिका. २०६१. जैविक विविधता संरक्षण र लैङ्गिक संवेदनशीलताको पक्ष. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

दाहाल, शंकरप्रसाद. र देव, ओमप्रकाश. २०६१. सामुदायिक वनको माध्यमबाट जैविक विविधता व्यवस्थापनमा देखिएका सम्भावना र चुनौतीहरु. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

श्रेष्ठ, अनिता. २०६१. सामुदायिक वनमा स्रोत आँकलन, काठको माग र आपूर्तिको अवस्था. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

न्यौपाने, विजयराज. २०६१. छोरीको विहे प्रसङ्गः वनसँग सम्बन्ध. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

ओझा, हेमन्त. २०६१. नेपालमा सामुदायिक वन वर्तमान सवाल र भावी रणनीति. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

न्यौपाने, हरिराज र दाहाल, पदम. २०६१. वनस्पति परिचय चिराइता. हाम्रो वन सम्पदा बर्ष २ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

जिज्ञासा र सुझाव