2067 – Special issue on efforts opportunities of REDD+ in Nepal

सम्पादकीय

राना, एक र गिरी, कल्पना. २०६७. रेड प्लसको उदय, विकासक्रम नेपालमा सम्भावना तथा चुनौती. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौड्याल, विष्णुहरि. २०६७. जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, वन र रेड. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

खत्रि, दिल बहादुर. २०६७. रेड र पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी प्रणाली. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

खनाल, दिलराज. २०६७. रेडको अन्तराष्ट्रिय नीति तथा कानुन. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

मण्डल, रामअशेश्वर, आचार्य, कृष्णप्रसाद र खनाल केशवप्रसाद. २०६७. नेपालमा रेडको सम्भाव्यता. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

बराल, जगदीशचन्द्र. २०६७. रेड कार्यान्वयनमा नेपालको चुनौती. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

पोखरेल, भरत कुमार र महत, अनुपमा. २०६७. के नेपालले रेडबाट फइदा लिन सक्ला. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

ओझ, हेमन्त. २०६७. नेपालमा रेडले ल्याएको चुनौती. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौडेल, नयाँशर्मा र पौड्याल, विष्णुहरि. २०६७. नेपालमा वन अधिकारको अवस्था र सवाल. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौडेल, गोविन्द र कार्की, राहुल. २०६७. रेड भुक्तानी र लाभांश बाँडफँड प्रक्रिया. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौडेल, नयाँशर्मा. २०६७. रेड र नागरीक समाज. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भट्टराई, भोला. २०६७. वन अधिकार र रेड प्लस. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भण्डारी, कमल, सुनाम, रमेश, र परियार, सुनील. २०६७. दलित र विपन्नका लागि रेड. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपालराई, जैलबकुमार. २०६७. रेड र आदिवासी जनजातिका सवालहरु. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

गिरी, कल्पना र थापा, जेनी. २०६७. रेड र आदिवासी जनजातिका सवाल. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

पाण्डे, शिवशंकर र ताम्राकार, रिजन. २०६७. वन कार्बन मापनका प्रक्रिया तथा सिकाइहरु. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भट्टराई, सञ्जीव, राना, एक र ताम्राकार, रिजन. २०६७. छज्ञ ढकान तथा कार्वन घनत्व आँकलन. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष ८ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल