Economic Empowerment of Women through Forest Solutions

Economic Empowerment of Women through Forest Solutions is a 30 months’ action research project funded by International Development Research Centre (IDRC), Canada and implemented by a consortium of ForestAction Nepal, The Himalayan Grassroots Women’s Natural Resource Management Association (HIMAWANTI), Association of Family Forest Owner’s, Nepal (AFFON) and Federation of Forest-based Industry and Trade, Nepal (FenFIT-Nepal).

The project aims to develop business models and scalable solutions to increase women’s access and control over forest resources and forest-based enterprises; enabling them to make economic decisions.

Please click here for brochure in English


वन उद्यमबाट महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना International Development Research Centre (IDRC) को आर्थिक सहयोगमा फरेष्टएक्सन नेपाल (ForestAction Nepal) सहित हिमवन्ती नेपाल (HIMAWANTI, Nepal), पारिवारिक नीजि वन संघ, (Association of Family Forest Owners, Nepal- AFFON), र नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (Federation of Forest-based Industry and Trade, Nepal- FenFIT-Nepal) को साझेदारीमा २०७८ साल आश्विन देखि २०८० चैत्रसम्मका लागि कार्यान्वयन भई राखेको छ ।

यस परियोजनाले महिलाहरूको प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहुँच, नियन्त्रण र निणर्य गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि एवं वन उद्यमका व्यवसायिक नमुनाहरू (मोडेल) को विकास गरी उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कृपया नेपाली पुस्तिकाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।