2060 – Issue on ongoing development discourse of community forestry

सम्पादकीय 

गिलमोर, डन. २०६०. नेपालमा सामुदायिक वनको विगत तथा भविष्य एक दृष्टिकोण. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भण्डारी, कमल. २०६०. वन उपभोक्ता समुहहरु न्यायोचिततातिर – एक अनुभव. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

खनाल, दिलराज. २०६०. सामाजिक न्यायको तराजुमा सामुदायिक वनलाई तौलँदा. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भट्टर्राई, तारा र शाहा, राजु विक्रम. २०६०. सामुदायिक वनको सफलताको कथाः पल्लो पाखा सामुदायिक वनको अनुभव. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

कणेल, केशव राज. २०६०. सामुदायिक वनमा सेवा व्यवस्थापनको चुनौति र नागरिक समाजको भूमिका. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

तिम्सिना, नेत्र. २०६०. सहभागिता एवं प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

२०६०. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भूमिकाबारे भीम प्रसाद श्रेष्डसँगको अर्न्तवार्ता. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

घिमिरे, सोमत. २०६०. संरक्षणको प्रक्रियाले जीविकामा पारेको असर. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

बन्जाडे, मणिराम. २०६०. सामुदायिक वनको निर्णय प्रक्रियाः सुचना, शक्ति र नेतृत्वको प्रभाव. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

श्रेष्ड, कुमुद. २०६०. सिङ्गो नेपाललाई नै सामुदायिक वन बनाउ. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भट्टर्राई, तारा र ओझा, हेमन्त. २०६०. मानिसको सिकाइका चार चरणहरु. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

हुमागाई, यादव. २०६०. कबुलियती वन कार्यक्रमः साठीघर काभ्रेको अनुभव. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

श्रेष्ठ, अनिता. २०६०. सामुदायिक वनमा गैरकाष्ठ वन पैदावार व्यवस्थापन प्रक्रिया. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

न्यौपाने, हरि राज. २०६०. उपभोक्ताहरुका आवश्यकता र प्रजाति विविधताको सम्बन्ध. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

क्षेत्री, विर्ख. २०६०. “नेपाल वन कर्मीहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति”. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

ओझा, हेमन्त. २०६०. ‘सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन – परिर्माजित संस्करण-‘ को समीक्षा. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष १ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

जिज्ञासा र सुझाव

सूचना पाटी

नेपाली भाषामा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी प्रकाशहरु