2061 – Issue largely focused on the management of NTFPs including medicinal plants

सम्पादकीय 

लुइँटेल, हरिशरण, बन्जाडे, मणिराम, न्यौपाने, हरिराज र पाण्डे, राजकुमार. २०६१. दिगो गैह्रकाष्ठ वन पैदावार व्यवस्थापनका केहि सवालहरु र अग्रगामी बाटा. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पराजुली, दामोदारप्रसाद र लुइँटेल हरिशरण. २०६१. नेपालमा जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति, २०६१. एक विवेचना. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

न्यौपाने, हरिराज. २०६१. जडीवुटी अनुसन्धानः सहभागितामूलक कार्य तथा सिकाइ प्रक्रिया र उपलब्धीहरु. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

भट्टराई, भोला र दाहाल, नवराज. २०६१. विश्वकै आँखामा नेपालको सामुदायिक वन प्रमाणिकरण अभियानः एक समीक्षा. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

न्यौपाने, विजयराज. २०६१. चिराइतोको चित्कार. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

आचार्य, रामप्रसाद. २०६१. सहभागिमुलक मछिनो आँकलन प्रक्रिया. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

श्रेष्ठ, अनिता. २०६१. सामुदायिक वनमा अर्गेलीको सहभागीमूलक स्रोत आँकलन विधि. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

भण्डारी, कमल. २०६१. स्थानीय जनताको आँखामा जडीबुटीः एक विश्लेषण. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

कणेल, चेतनाथ. २०६१. ग्रामीण गरिवी घटाउनमा जडीबुटीको महत्वः डोल्पा जिल्लाको एक अनुभव. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

शेर्पा, आङतेम्वा. २०६१. नफालौ अब. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

हुमागाई, यादव. २०६१. गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित व्यवसाय स्थापना एक चर्चा. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

खनाल, दिलराज. २०६१. विश्व व्यापार संगठन र सामुदायिक वन उद्यम. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

बन्जाडे, मणिराम र रेग्मी, सन्तोष. २०६१. गैरकाष्ठ वनपैदावारको गुणस्तर अभिवृद्धि प्रशोधन सम्बन्धि व्यवहारिक पक्षहरुको विश्लेषण. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

देवकोटा, पशुपति. २०६१. सुन्दरी सामुदायिक वन. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

दास, भवेश्वर. २०६१. गैरकाष्ठ वन पैदावारहरुको बजारीकरण. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

राई, बलबहादुर. २०६१. गैरकाष्ठ वन पैदावारको बजार व्यवस्थापनमा वन उपभोक्ता समुहहरुको एक प्रयास. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

के.सी., साहाना. २०६१. परदेशीको चिट्ठी. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

स्थापित, विजया मान. २०६१. प्राङ्गारिक उत्पादन आजको आवश्यकता. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

श्रेष्ठ, हिमलाल. २०६१. गैरकाष्ठ वन पैदावार व्यवस्थापनमा भूसूचना प्रणाली. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

जिज्ञासा र सुझाव