2062 – Special issue on Terai Forestry

ओझा, हेमन्त. २०६२. तराईको वन व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायः मौजुदा नीति र अभ्यासहरुकेा एक विवेचना. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

खनाल, दिलराज. २०६२. सरकार र समुदायका बीच प्राकृतिक स्रोतको आर्थिक लाभ बाँडफाँटः विद्यमान व्यवस्था र चुनौतीहरु. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

सिग्देल, हरिहर, साह, रामनन्दन र खनाल, केशवप्रसाद. २०६२. तराई वन व्यवस्थापनः किन र कसरी. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भट्टराई, भोला. २०६२. तराई वन व्यवस्थापनको अवरोधः सरकारी नीति २०५७. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भण्डारी, कमल. २०६२. तराईको वन व्यवस्थापन र न्यायोचित वितरणको प्रश्न. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

कंडेल, बलराम. २०६२. तराईको वन क्षेत्रः विगत देखि वर्तमानसम्म. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

बन्जाडे, मणिराम, राना, सुशीला र भट्टर्राई, तारा. २०६२. तराई र पहाडका सामुदायिक वनहरुको तुलनात्मक अध्ययन. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

काफ्ले, बासु. २०६२. हाम्रा वनौषधी चिनौं. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

न्यौपाने, हरिराज. २०६२. साझेदारी वनको ऐतिहासिक धरातल र सीमाहरु. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

थापा, यमबहादुर, शाह, पंचलाल र घिमिरे, विशाल. २०६२. पर्साजिल्लामा साझेदारी वन व्यवस्थापनः एक विश्लेषण. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

लम्साल, प्रकाश. २०६२. निजी वन एवं वन उद्यम विकासका केही नीतिगत सवालहरु -सर्न्दर्भः सामुदायिक वन विकास कार्यान्वयनका २५ वर्षहरु). हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

भट्टराई, तारा, बन्जाडे, मणिराम, ओझा, हेमन्त, राना, सुशिला र पाण्डे, राजकुमार. २०६२. सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा अग्रगामी कदमः रुपान्तरणका लागि सहकार्य र सिकाई. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौड्याल, विजयराज. २०६२. सामुदायिक वनः साझा पहरेदारको खाँचो. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

आचार्य, रामप्रसाद. २०६२. वन प्रमाणीकरणको अवधारणा र यसका अन्तराष्ट्रिय निकाय. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

साम्पाङ, किराँत कमल. २०६२. सिमसार क्षेत्रः महत्व, चुनौती र अवसरहरु. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

शेर्पा, अमृत. २०६२. उपभोक्ताको कलम. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

२०६२. तराईको वन व्यवस्थापनः फरेष्टएक्सन नेपालको दृष्टिकोण. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ३ अंक २. फरेष्टएक्सन नेपाल

जिज्ञासा र सुझाव