2064 – Issue focus on democratization of forestry sector in Nepal

खनाल, दिलराज. २०६४. लोकतन्त्रमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको सामुदायिक अधिकार. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

ढुङ्गाना, सिन्धु. २०६४. वन क्षेत्रको पुनर्संरचनाः लोकतान्त्रिक पुननिर्माणको अपरिहार्य आयाम. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

के.सी, हिम्मत. २०६४. वन क्षेत्रको लोकतान्त्रीकरण. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

तिवारी, दशरथ. २०६४. अनुरोध लाकतन्त्रलाई – कविता. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

देवकोटा, सुभाष चन्द्र. २०६४. वन माथि जनताको अधिकारः आजको प्रमुख सवाल. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौडेल, त्रिभुवन. २०६४. सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सुशासन र समावेशीकरणः पश्चिम तराईको एक झलक. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

काफ्ले, वासु. २०६४. प्रकृति – सम्पदा हाम्रा लोकतन्त्रमयी बनुन् – कविता. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

बराल, जगदिशचन्द्र. २०६४. तराईको वन व्यवस्थापनः समस्या र समाधान.हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

तिम्सिना, आनन्दसागर. २०६४. प्राकृतिक – सम्पदा हाम्रा लोकतन्त्रको अभ्यास. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

न्यौपाने, शोभा. २०६४. तराई वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पाण्डे, ठाकुर. २०६४. सुन्दरी सामुदायिक वनमा लोकतन्त्र र समावेशीकरणको प्रयास. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

भट्टराई, बसुन्धरा. २०६४. बढ्दो महिला सहभागिताः भ्रम र यथार्थता. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

लामिछाने, जया. २०६४. महिला आँखाबाट सामुदायिक वनको पुनर्संरचना. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

न्यौपाने, विजयराज. २०६४. सामुदायिक वनमा लोकतान्त्रिकरण निर्णय. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ५ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल