2067 – Issue on Community based Forest Management Program

सम्पादकीय

ओझा, हेमन्त, तिम्सिना, नेत्रप्रसाद, कुमार, चेतन, बेल्चर, व्रायन र बन्जाडे, मणिराम. २०६७. नेपालमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरुः सरोकारका विषय तथा सिकाइहरुको एक र्सर्वेक्षण. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ८ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पोखरेल, भरत कुमार. २०६७ सामुदायिक वन, स्थानीय लोकतन्त्र, विकास र जीविकोपार्जन. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ८ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

ढुंगाना, सिन्दुप्रसाद, भट्टराई, बसुन्धरा र काफ्ले, गोविन्दप्रसाद. २०६७. गरीवमुखी सामुहिक वन व्यवस्थापनः कबुलियती वनको अनुभव. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ८ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

ब्याम्टनड, जेम्स एफ. आर, एर्ग्बर्ट, आर्थर र बन्जाडे, मणिराम. २०६७. नेपालको तर्राईमा साझेदारी वन व्यवस्थापनः नीति र अभ्यास. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ८ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौडेल, नयाँशर्मा, बुढाथोकी, प्रभु र शर्मा, उदयराज. २०६७. मध्यवर्ति कार्यक्रमः सहभागितामुलक संरक्षणको एक ढाँचा. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ८ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

बज्राचार्य, सिर्द्धार्थ, गुरुङ्ग, गेहेन्द्र बहादुर र बस्नेत, खड्ग. २०६७. संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा सामुदायिक सहभागिताबाट प्राप्त सिकाई. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ८ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पण्डित, विष्णुहरि र न्यौपाने रामजी. २०६७. जलाधार व्यवस्थापन र विविकोपार्जनः नेपालको सिकाई. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ८ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल