2068 – Special Issue on Management of Conservation Area

2068 – Special Issue on Management of Conservation Area

खनाल, दिलराज . २०६८. नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि लोकतान्त्रिक कानुनको खाँचो. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

घिमिरे, सोमत. २०६८ . संरक्षित क्षेत्र र जनताबीचको द्वन्द्व. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

भण्डारी, कमल र ठाकुर, पाण्डे. २०६८ . कति लोकतान्त्रिक छन् संरक्षित क्षेत्रवरपरका सामुदायिक वन.हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

खतिवडा, भोला. २०६८ . गौरीशंकर संरक्षण षेत्र र समुदायको अधिकार.हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

शर्मा, उदयराज. २०६८ . वन्यजन्तु संरक्षणका समुदायमुखी प्रयासहरु. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

नकर्मी, गंगा र बुढाथोकी, प्रभु. २०६८ . संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

विष्ट, राजेश, श्रेष्ठ, शान्ति र श्रेष्ठ, सविता. २०६८. समुदायमा आधारित चोरी सिकार नियन्त्रण. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

राई, जैलबकुमार. २०६८ . नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरुको दिगो व्यवस्थापनका लागि सम्भावित विकल्प. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

सापकोटा, सरस्वती  र बराल, शान्तराम. २०६८ . संक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमा महिला. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

ढकाल, महेश्वर. २०६८ . संरक्षित  क्षेत्रमा अनुसन्धान नीति. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

राणा, विश्वास. २०६८ . संरक्षित क्षेत्रहरुबाट सिर्जित रोजगारी. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

कार्की, राहुल, खत्री, दिलबहादुर, जोशी, लक्ष्मण र विक, दीपक. २०६८ . संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि पारिस्थितिकीय सेवाकेा भुक्तानी. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष९ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल