2069 – Special Issue on Debate on Agricultural Development

कृष्ण पौडेल, सुजाता तामाङ्ग । २०६९ । दिगो जीवनपद्धतिका लागि कृषिको रूपान्तरण । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

जगन्नाथ अधिकारी । २०६९ । खाद्य सुरक्षा र दिगो कृषि विकास । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

जगत देउजा । २०६९ । कृषि विकासका लागि भुमिसुधार । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

खेमराज दाहाल । २०६९ । दिगो कृषि र नेपालको भावी कृषि विकास रणनीति । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

सुजाता तामाङ्ग । २०६९ । कृषिको नारीकरणः कृषिमा थपिएको चुनौती । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

टीका भट्टर्राई । २०६९ । शुष्क कृषि क्षेत्र कर्ण्ााली ः विशेषता र प्रस्तावना । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

कृष्ण पौडेल । २०६९ । नेपाली कृषिको भुमिगत योजना असफलता पक्का गरिएको नयाँ कृषि रणनीति । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

दिपांकर दाहाल, युवराज सुवेदी, कमल भण्डारी, र सारदा थापा । २०६९ । ग्ााविस बजेटको १५% कृषिमा लगानी ः अवसर तथा चुनौती । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

सारदा थापा, दिनेश बस्ताकोटी र युवराज सुवेदी । २०६९ । नेपालमा बीउको अवस्था । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

कमल भण्डारी । २०६९ । नेपालको खस्कदो कृषि र युवाहरुको विदेश पलायत । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

खेमराज न्यौपाने । २०६९ । जीवन हिजो, आज र भोलि । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल

युवराज सुवेदी । २०६९ । प्रकाशन समीक्षाः दगो कृषिका आधारभूत प्रविधि । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष१० अंक २, फरेष्टएक्सन नेपाल