2069 – Special issue on Forest Policy and Governance.

खत्री, दिलबहादुर, पौडेल, नयाँशर्मा र लुइँटेल, हरिशरण. २०६९. वन क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरणको खाँचो. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पोखरेल, भरत. २०६९. वन क्षेत्रमा सुशासनः सवाल र सम्भावना. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

तिम्सिना, नेत्रप्रसाद. २०६९. वन विकास गुरुयोजनाको प्रभाव. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

ओझा, हेमन्तराज. २०६९. सामुदायिक वन महासंघ र लोकतान्त्रिक सुशासनको पश्न. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

खड्का, मनोहरा र भट्टर्राई, बसुन्धरा. २०६९. वन क्षेत्रको शासकीय संरचना र तीति प्रक्रियामा लैङ्गकता. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

खत्री, दिलबहादुर र बुस्ली, ब्रायन. २०६९. वन विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा रेडको प्रभाव. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

सुनाम, रमेश र पौडेल, गोविन्द. २०६९. वन ऐन २०४९ संशोधन प्रस्तावको चिरफार. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

भण्डारी, कमल र बस्याल, मदन. २०६९. तर्राईका वनको दुरवस्थाः अवलोकन विश्लेषण. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

सुवेदी, विजयराज. २०६९. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका अवसर र चुनौती. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

बन्जाडे, मणिराम र पौडेल, नयाँशर्मा. २०६९. नेपालमा काठ उत्पादन र वितरण. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौडेल, गोविन्द. २०६९. वनमा आधारित उद्योग सञ्चालनः कानुनी व्यवस्था र अड्चन. हाम्रो वन सम्पदान वर्ष१० अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल