2070 – Special Issue on REDD+

ऋषि बस्ताकोटी । २०७० । नेपालमा रेडप्लस र कार्बन अधिकारको बहस । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष ११ अंक १, फरेष्टएक्सन नेपाल ।

भोला भट्टराई । २०७० । रेड प्लस प्रक्रियाका जटिलता । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष ११ अंक १, फरेष्टएक्सन नेपाल ।

दिल बहादुर खत्री र नया शर्मा पौडेल । २०७० । के नेपाल रेडप्लसकालागि तयार भैरहेछ ? रेडप्लस तयारी प्रकृयाको विश्लेषण । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष ११ अंक १, फरेष्टएक्सन नेपाल ।

डेभिड ग्रिटेन, चन्द्र सिलोरी, रेगन सुजुकी र अहमद धिउल्हक । २०७० । रेडप्लस स् द्वन्द र समन्वयको कारक । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष ११ अंक १, फरेष्टएक्सन नेपाल ।

गणेशकुमार विश्वकमा र ज्योति घिमिरे । २०७० । रेडप्लसमा समताको सवाल । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष ११ अंक १, फरेष्टएक्सन नेपाल ।

विष्णुहरि पौड्याल, गोविन्द पौडेल र हरिशरण लुंईटेल । २०७० । वन समूहमा आन्तरिक सुशासन र रेडप्लसको प्रतिफल । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष ११ अंक १, फरेष्टएक्सन नेपाल ।

गोविन्द पौडेल र राहुल कार्की । २०७० । रेडप्लसमा सुशासन र लाभांस बाँडफाँडः सरोकारवालाहरुको दृष्टिकोण । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष ११ अंक १, फरेष्टएक्सन नेपाल ।

रुपा के.सी. । २०७० । रेडप्लसमा महिलाका अवसर र चुनौति । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष ११ अंक १, फरेष्टएक्सन नेपाल ।

होमबहादुर गुरुङ्ग । २०७० । Climate Change । हाम्रो वन सम्पदा बर्ष ११ अंक १, फरेष्टएक्सन नेपाल ।

हाम्रो वन सम्पदा, बर्ष ११ अंक १ (पुरा जर्नल)।