खाना र खेतीपाती वासलात, २०७९ (Fact sheet of Food and Agriculture, 2022)

खाद्यका लागि कृषि अभियान नेपालमा खानाका लागि खेतीपातीको महत्वबारे जनचेतना बढाउन नीतिगत बहस, अभियान सचेतनाका कार्यक्रमका माध्यमबाट प्रभावकारी नीतिगत उपायहरू तर्जुमा गर्नका लागि नीति निर्माताहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न आम जनता, किसानहरू र खेतीपातीमा संलग्न समुदायहरूको सामूहिक आवाज उठाउने मंच हो । यसले सबै साझेदारका साझा दृष्टिकोणका आधारमा प्रथामिक सवालहरू उठाउनु, अभ्यासकर्ताहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्नु, र विषयगत क्षेत्रहरूमा रहेका नीतिगत मुद्दाहरू र समस्याहरूको बारेमा जनस्तरमा बहस गर्ने गर्छ ।

CLICK HERE TO DOWNLOAD