Ojha, H., Adhikari, B., Gurung, N., Khatri, D.B., Joshi, T., Dhungana, H., and Dhungana, S.