सामाजिक असमानता र बदलिदो जीविकोपार्जन परिवेशमा खाद्यसुरक्षाका सबालहरू